Hoppa till sidans innehåll

Lokala regler


Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling.

Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås.

 

Out of bounds (Regel 27)

 1. Intern out of bounds mellan hål 4 och hål 8 gäller endast vid spel av hål 8. 

Vid spel av andra hål är pinnarna oflyttbara hindrande föremål. 

 

Vattenhinder (Regel 26)

 1. Omarkerade diken och dammar är sidovattenhinder.

 

Mark under arbete (MUA) (Regel 25-1)

 1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA.

 2. MUA-områden varifrån spel är förbjudet identifieras av blå/vita pinnar.

 3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för MUA.

 4. Myrstackar.

 5. Skador i bunker såsom blottade stenar, gropar eller fåror, orsakade av rinnande vatten.

 6. Jordfasta stenar och berg i dagen på en finklippt del av spelfältet.

 

Flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1)

 1. Stenar i bunkrar.

 

Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2)

 1. Objekt identifierade med orange markering.

 2. Alla avståndsplattor och avståndspinnar och alla skyltar

 

Boll som oavsiktligt rubbas på green

Regel 18–2, 18–3 och 20–1 ändras enligt följande.

När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning. Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18–2, 18–3 och 20–1. Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.

Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak såsom tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

 

Avståndsmätare (Regel 14-3)

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (tex nivåskillnader, vindstyrka, osv), bryter spelare mot Regel 14-3.

 

Organisk del av banan (Regel 13-1)

 1. Alla stengärdsgårdar är en organisk del av banan. Lösa stenar får inte tas bort ur gärdsgårdarna.

 2. Alla greener med konstgräs är en organisk del av banan

 

Boll träffar ledningstråd, stolpe eller stag

Om en boll träffar en ledningstråd,stolpe eller stag ska slaget inte räknas och spelaren måste spela en boll, utan plikt, från den plats varifrån den ursprungliga bollen senast spelades enligt Regel 20-5.

 

Lägesförbättring vid kant mot green

a.    Om en boll som är på green ligger mot eller omedelbart intill upphöjning av naturligt gräs som finns i gränsen mellan konstgräs (green) och naturligt gräs får spelaren utan plikt lyfta och placera bollen inom en putterhuvudlängd från upphöjningen även om detta skulle vara närmare hål.

b.    Om en boll som ligger utanför green ligger mot eller omedelbart intill upphöjning av naturligt gräs som finns i gränsen mellan konstgräs (green) och naturligt gräs får spelaren, efter att ha markerat bollen, utan plikt lyfta, rengöra och sedan placera bollen inom en klubblängd från upphöjningen dock ej närmare hål.PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slagINTYG avs. Lokala regler på Lysingsbadets GK

Enl. SGF:s Spel- och tävlingshandbok pkt. 9.1  (sid. 110) måste en klubbs lokala regler godkännas av distriktet varje år.

Lysingabadets GK:s lokala regler daterade 2018-03-15 är av oss granskade och godkända.

 Smålands GDF gm. Lars Gräns 

Regel & Handicapkommittén

 

 

Uppdaterad: 10 APR 2018 11:35 Skribent: Johan Nilsson
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Lysingbadets GK - Golf
Marielundsvägen
59352 Västervik

Kontakt:
Tel: 049012821, +46490258029
E-post: info@lysingsbadetsgk...

Se all info