Hoppa till sidans innehåll

Lokala regler


Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler och klubbens Tävlingsvillkor:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan i klubbhuset liksom kompletterande Lokala regler och Tävlingsvillkor vid tävlingar på klubben. Lokala Regler anslås även vid 1:ans tee och på klubbens hemsida.

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt  (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

 

 1. Out of bounds (Regel 18.2)
 2. Vid spel av hål 8 är allt utanför gränsen mot hål 4 som definieras av de vita pinnarna out of bounds.

Dessa pinnar behandlas som föremål för banans gräns under spel av hål 8. På alla andra hål är de oflyttbara tillverkade föremål.

 

 1. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden
 2. a) Bollen träffar kraftledning
 3. Om det är känt eller så gott som säkert att en spelares boll träffade en kraftledning eller stolpe eller stag räknas inte slaget. Spelaren måste spela en boll utan plikt från där det föregående slaget slogs.
 4. b) Lägesförbättring vid kant mot green
 5. Om en boll ligger mot eller omedelbart intill upphöjning av naturligt gräs som finns i gränsen mellan konstgräs (green) och naturligt gräs får spelaren utan plikt
 • • När den ursprungliga bollen ligger på green, lyfta och placera bollen inom en putterhuvudlängd från upphöjningen även om detta skulle vara närmare hål.
 • • När den ursprungliga bollen ligger utanför green, efter att ha markerat bollen, lyfta, rengöra och sedan placera bollen inom en klubblängd från upphöjningen dock ej närmare hål.

 

 1. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål
 2. a) Mark under arbete
 3. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
 4. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
 5. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
 6. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
 7. Myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.
 8. Berg i dagen på områden som klippts till fairwayhöjd eller lägre
 9. b) Oflyttbara tillverkade föremål
 10. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.
 11. Alla avståndsplattor och avståndspinnar och alla skyltar på banan ska behandlas som oflyttbara tillverkade föremål från vilka lättnad utan plikt enligt Regel 16.1 är tillåten
 12. c) Organiska föremål
 13. Alla stengärdsgårdar är en organisk del av banan. Lösa stenar får inte tas bort ur gärdsgårdarna.
 14. Alla greener med konstgräs är en organisk del av banan

 

 

 

 

 

 

 1. Green (Regel 13)
 2. Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:
 • spelaren,
 • klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
 • ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort).

Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.

 

 1. Begränsningar i att använda speciell utrustning
 2. a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning
 3. Under en rond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.

En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att vid det tillfället åka med motoriserat transportmedel.

Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

 

 1. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet
 2. a) Sätt att avbryta och återuppta spelet
 3. Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

 

TÄVLINGSVILLKOR

Tillfälliga tävlingsvillkor för en enskild tävling finns angivna på tävlingsinbjudan.

Därutöver gäller följande tävlingsvillkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

 

 1. Anmälan, avanmälan, återbud

Anmälan till tävling måste göras senast klockan 17.00 tre dagar före tävlingen. Anmälan görs i GIT. Vid överanmälan till en tävling gäller anmälningsordning efter anmälan på nätet. Avanmälan efter lottning, utan giltig anledning, debiteras med gällande startavgift. Uteblivande från tävling, utan giltig anledning, se Spel- och tävlingshandboken Kapitel 8,3,6.

 

 1. Handicapklasser

Vid klubbens tävlingar gäller att startfältet delas in i tre lika stora handicapklasser (beräknat på exakt handicap från plushandicap till HCP 54) om inte annat sägs i tävlingsvillkoren för tävlingen. Vid färre än 10 anmälda deltagare delas startfältet in i två lika stora handicapklasser.

 

 1. Tee

I klubbens tävlingar får deltagarna välja valfri för aktuell spelare banvärderat tee, om inte annat sägs i tävlingsvillkoren för tävlingen. Anmälan om tee måste göras i samband med anmälan till tävlingen.

 

 1. Avgörande vid lika resultat (Regel 3.3a)

I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden och när denna inte ger särskiljning används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker lottning. I slagspel utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål med start på hål x och därefter hål y o.s.v. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden.

 

 1. Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)

Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling ska scorekortet lämnas i shopen. Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat shopen med båda fötterna.

 1. Prisutdelning

Priser som inte avhämtas av spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare.

 

 1. Resultat – tävlingen officiellt avslutad

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

 

 Beslutade av Lysingsbadets GK:s styrelse 2021-04-22

INTYG

 

avs. Lokala regler på

 

Lysingsbadets GK

 

 

Enl. SGF:s Spel- och tävlingshandbok pkt. 9.1  (sid. 87) måste en klubbs lokala regler godkännas av distriktet varje år.

 

Lysingabadets GK:s lokala regler daterade 2021-04-22  är av oss granskade och godkända.

 

Smålands GDF

         gm.

 

Anders Wittberg

Distriktsdomare

 

 

 

Uppdaterad: 10 APR 2018 11:35 Skribent: Johan Nilsson
E-post: This is a mailto link

Postadress:
Lysingbadets GK - Golf
Marielundsvägen
59352 Västervik

Kontakt:
Tel: +46702944980
E-post: info@lysingsbadetsgk...

Se all info